โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

📍วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
หลักสูตร “English in Classroom” วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มแก้ว จากโรงเรียน HeadStart International School

📍วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
หลักสูตร “เทคนิคการเรียน Grammar” วิทยากร : อาจารย์วริสา ราชกิจชอบ อาจารย์สาขาท่องเที่ยว ทางทะเล คณะวิทยาการจัดการเวลา

🔸🔹ร่วมรับฟังและติดตามหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/arit_training 🔸🔹

121973