ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 โครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พบกันวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย
"รับน้อง ส่งพี่ สานไมตรีชาวแสดดำ"
109937679 728425701274237 7719400603873476807 n

สื่อมัลติมีเดีย