222

การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถเข้าสอบได้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ : https://bit.ly/2BxTMEO
ทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล : https://bit.ly/2ZaFAJs

สื่อมัลติมีเดีย