1592470552105

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ / นักศึกษา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563 และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานและรูปแบบการจัดการศึกษาวิถีใหม่ PKRU New Normal ผ่านช่องทาง Facebook LIVE เริ่มไลฟ์สดเวลา 9.45 น. เป็นต้นไป วันที่ 20 มิถุนายน 2563

 

Facebook LIVE ที่นี่ ---->>

https://www.facebook.com/pkrupage/