คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษา MBA ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ --->  https://mspkru.pkru.ac.th/

9 ประชาสมพนธรบสมคร เทอม 1 ป 2563