รบสมครรอบ 2

📣📣📣รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
#ประเภทคัดเลือกทั่วไป#รอบ2

🔴รับสมัครออนไลน์ : 5-12 มิถุนายน 2563
สมัครเลยที่ : http://admission.pkru.ac.th

🔵ระเบียบการรับสมัครและสาขาที่เปิดรับสมัคร : https://bit.ly/pkrupublic2

##ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร เมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้##