22089676 1599397263444503 8262859476168263983 n

นักศึกษา HR  ปี 4 ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ร่วมจัดนิทรรศการ "วจก ใจภักดิ์ ธ สถิต นิจนิรันดร์" คณะวิทยาการจัดการ น้อมรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 และ สืบสานปณิธานในหลวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการ และ ชมภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ได้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 -  16.30 น. ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


22141205 1599397003444529 6525013565156647670 n

ผาปาเตะ 8102017 2515

ภาพกจกรรมวนท 6 8204

สื่อมัลติมีเดีย