22279535 2396138820610637 6893871591386387673 n

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ (512) และลานชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

22281904 2396137317277454 3994901253087143844 n    22221508 2396137917277394 1386195514307942409 n

22196099 2396136793944173 2061651303576600988 n    22196386 2396138303944022 5505757003423108479 n

สื่อมัลติมีเดีย