ดาวเรองบานสะพรง 171001 0017

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 08.45 - 11.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ดาวเรืองบานสะพรั่ง ถวายอาลัยพ่อภูมิพล" ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

DSCF5705 resize resize

 ดาวเรองบานสะพรง 171001 0002

ดาวเรองบานสะพรง 171001 0004

สื่อมัลติมีเดีย