1592559133791

ขอเชิญนักศึกษาโครงการ กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมไลน์กลุ่ม ตามภาพ

เพื่อใช้ในการติดต่อและรับทราบข่าวสารของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

http://line.me/ti/g/Kj_A0wetg0