map

 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30

โทรศัพท์ : 0-7624-0474-7 ต่อ 5030

มือถือ : 086-4796973

โทรสาร : 0-7621-1778

อีเมล์ : -

 

* ปิดทุกวันหยุดราชการ