นักศึกษาภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)และนักศึกษาโครงการ กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) คลิกเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ --->>
การประฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สื่อมัลติมีเดีย